SAS aktie


Add Your Twitter Account

"SAS stamaktie är fortsatt klart övervärderad. Tar man hänsyn till risker och den fortsatt höga skuldsättningen så ska aktien ner mot 1 krona.” Läs Affärsvärldens och Peter Bensons aktieanalys direkt hos Omni Ekonomi. https://t.co/eNfb5D3LKP


Kids! Det här är nyttig läsning för de placerare som inte vet vad fundamental analys är utan tror att momentum är det nya fundamenta. 😉🤣 #finanstwitter https://t.co/Xf2OAlgmf1


Om ni fortfarande tror marknaden är effektiv, ta en titt i Placera forum för SAS aktie. https://t.co/V0OStuAS9w


Svenska statens innehav i SAS har under dagen tappat runt 94 miljoner kronor i pris. Låter ganska lite, eftersom varje aktie inte är värd speciellt mycket.


En av alla rekapitaliseringar SAS gör är en företrädesemission på 3 994 Mkr till 1,16 kr per aktie. 1 aktie ger rätt att teckna 9 nya aktier https://t.co/tgWATCV4yV


Befintliga aktieägare får teckna nio nya aktier för varje befintlig aktie till teckningskursen 1,16 kronor per aktie. Antalet aktier i SAS kan öka till högst 7,08 miljarder aktier, vilket ger en utspädning på 95 procent. https://t.co/qj3Vf0Fyxd


SAS offentliggör en rekapitaliseringsplan https://t.co/0thGsDWT8H Mycket infooooo Bland annat stora emissioner på 1,16 kr/aktie


Sas Dragon: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues: An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Sas Dragon am 29.06… https://t.co/yQBWbbolUb