Chùa_Ngọc_Hoàng


Add Your Twitter Account

Chứ mà là page ngoài khéo lại chả chửi cho không ngóc đầu lên được rồi ấy Dù sao thì page đã closed nhưng vào ngay trước giờ G như này và chưa có lấy một câu xin lỗi đàng hoàng ? Mình không có quyền trách pgae nhưng mà mỗi cá nhân trend cái đó cũng nên tự kiểm